Skip to main content

Biuro konstrukcyjne

Zapewniamy indywidualne podejście do każdego projektu uwzględniać za każdym razem specyfikę/problematykę danej branży. Uzgadniamy na samym początku współpracy zakres prowadzonych prac projektowych oraz proponujemy najkorzystniejszy i najefektywniejszy wariant, tak aby klient jak najszybciej osiągnął postawiony cel.

Stanowimy zespół doświadczonych inżynierów z obszerną wiedzą z zakresu projektowania układów mechaniki, automatyki, hydrauliki, pneumatyki oraz elektroniki. Jesteśmy specjalistami z szeroko pojętego rynku technologicznego w Polsce, które swoje bogate doświadczenie czerpali ze swojej wcześniejszej pracy w renomowanych firmach prywatnych oraz instytutach naukowych.

Projektując współpracujemy z wieloma wiodącymi firmami produkującymi komponenty zakupowe do Naszych maszyn, przez co mamy dostęp na najnowszych rozwiązań istniejących na rynku, co przekłada się wprost na dostarczanie przemyślanych i sprawdzonych rozwiązań inżynierskich.

Urządzenia transportu bliskiego

Projektujemy oraz produkujemy urządzenia manipulacyjne, które pomagają naszym klientom zwiększyć ich wydajność i ergonomię. Specjalizujemy się w chwytakach dedykowanych, automatycznych zaciskach, dźwigarach i manipulatorach przemysłowych. Projektujemy urządzenia z napędami mechanicznymi, pneumatycznymi i hydraulicznymi dla przemysłu motoryzacyjnego, lotniczego i meblarskiego. Współpracujemy z najlepszymi dostawcami na rynku, aby nasze produkty charakteryzowały najwyższą jakość i niezawodność.

Projektowanie maszyn, modelowanie wirtualne, dokumentacja techniczna

Projektowanie kompletnych maszyn oraz urządzeń dla szeroko rozumianego przemysłu, części do maszyn już istniejących, modyfikacje, optymalizacje oraz modernizacje istniejących maszyn i urządzeń. Opracowywanie wirtualnej geometrii maszyn i urządzeń na poziomie szczegółowości uzależnionym od przeznaczenia (pełna dokumentacja konstrukcyjna 2D, modele 3D, analizy komputerowe, wizualizacja maszyn, rendering) przy wykorzystaniu oprogramowania CAD 2D i 3D. Tworzenie oraz digitalizacja dokumentacji technicznej oraz dokumentacji odtwórczej części zamiennych.

Projektowanie systemów automatyki

Automatyzacja procesów wytwarzania i procesów technologicznych, kompleksowe projekty stanowisk montażowych oraz linii produkcyjnych na indywidualne zamówienie klienta. Projektowanie, wykonawstwo, instalacja oraz uruchomienie kompletnych systemów do sterowania urządzeniami oraz liniami produkcyjnymi, programowanie kontrolerów, sterowników mikroprocesorowych, stosowanie oraz programowanie sterowników PLC dla potrzeb sterowania procesami technologicznymi i maszynami. Opracowanie projektu sterowania na podstawie założeń lub według dostarczonej dokumentacji, wykonanie dokumentacji elektrycznej (schematy ideowe, montażowe). Budowa szaf sterowniczych z powierzonego materiału, bądź z zakupionego przez naszą firmę.

Komputerowa analiza konstrukcji

Symulacje kinematyczne układów mechanicznych oraz symulacje dynamiczne (multibody analysis). W szczególności nadawanie więzów, implementacja członów podatnych (sprężyn i tłumików), zadawanie grawitacji, napędów, sił i momentów. Interpretacja wyników symulacji, generowanie przemieszczeń, prędkości, przyspieszeń w ruchu translacyjnym i obrotowym poszczególnych członów. Wyznaczenie zapotrzebowania na moc i energię. Na podstawie badań dobór siłowników, silników, kół zamachowych i generowanie warunków brzegowych do symulacji wytrzymałościowych.

Symulacje wytrzymałościowe konstrukcji z zastosowaniem Metody Elementów Skończonych. Analiza stanu wytężenia od sił stałych w czasie (analiza statyczna), analiza pól naprężeń od sił zmiennych w czasie (analiza dynamiczna), szacowanie trwałości zmęczeniowej, analizy nieliniowe w zakresie utraty stateczności (wyboczenie), w zakresie dużych przemieszczeń (nieliniowość geometryczna), poza zakresem prawa Hooke’a (nieliniowość materiałowa). Wnioskowanie o wytrzymałości konstrukcji rzeczywistych, w tym zalecenia dla produkcji i technologów.

Badania eksperymentalne

Badania w zakresie identyfikacji i modelowania widm obciążeń dla potrzeb komputerowej analizy konstrukcji oraz weryfikacji eksperymentalnej założeń projektowych. W szczególności badania z zastosowaniem tensometrii oporowej, czujników przemieszczeń, przyspieszeń itp. Analiza modalna, ocena charakterystyk dynamicznych rzeczywistych struktur mechanicznych. Definiowanie zbioru postaci wartości drgań własnych i odpowiadających im wartości oraz współczynników tłumienia.

Projektowanie systemów pneumatyki oraz hydrauliki siłowej

Projektowanie oraz wykonawstwo instalacji pneumatycznych, realizację indywidualnych projektów opartych na pneumatyce i podciśnieniu, tworzenie wymaganej dokumentacji technicznej urządzeń. Symulacje obwodów pneumatycznych, określanie spadków ciśnień i przepływów, analizy układów sterowania pneumatycznego i elektropneumatycznego.
Opracowywanie założeń do napędów hydrostatycznych i schematów hydraulicznych o obiegu otwartym lub zamkniętym. Modelowanie układów z zastosowaniem pomp hydraulicznych, akumulatorów, siłowników, silników tłokowych, zębatych, gerotorowych, rozdzielaczy, zaworów, dzielników, regulatorów itp. Symulacje obwodów hydraulicznych, określanie spadków ciśnień i przepływów.

Skontaktuj się z nami i uzyskaj propozycję współpracy